Üretim aşamalarında gözlenen problemlerin çözümüne yönelik bilimsel ve teknik yaklaşımlarla süreçlerin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde destek hizmetlerinin sağlanması.